06-47434389
info@peoplechoice.nl

Welkom bij People Choice

Wij zijn gespecialiseerd in het geven van voorlichting en trainingen in het onderwijs en in het ontwikkelen van concepten die onderwijs gerelateerd zijn. We werken vraag- en aanbodgericht. Afhankelijk van de wensen en behoeften worden onze voorlichtingen, trainingen en concepten op maat geconcipieerd en op locatie uitgerold. Vanuit een objectieve en onafhankelijke visie verbinden we kennis en informatie om de discrepantie tussen onderwijs en de maatschappij te overbruggen. Hiermee bieden we kansen; om te investeren in talenten, in het wegwerken van achterstanden en het bevorderen van algemene kennis.

Concepten

Jongensemancipatie

Op veel scholen is het gedrag van jongens een punt van aandacht. Diverse factoren, zoals puberteit en groepsdruk spelen hierbij een essentiële rol. 

Seksuele diversiteit

People Choice geeft workshops over seksuele diversiteit op scholen. Hiermee willen we de kennis van de jongens verruimen, het bespreekbaar maken, de vooroordelen minimaliseren en de tolerantie verhogen.

Media en samenleving

Met het concept Media en Samenleving geven we inzicht in, hoe de media ons brein en gedrag beïnvloeden, in de wijze waarop we observeren en onze informatie interpreteren: bewust of onbewust.

Voorkom teleurstelling of verkeerde studiekeuze

Een verkeerde studiekeuze is gauw gemaakt. Soms lukt het niet om een weloverwogen keuze te maken. Voor een goede studiekeuze is het juist verstandig om je te laten adviseren door People Choice. Wij zijn objectief en onafhankelijk. Jouw belang en toekomst staan voor ons voorop en niet het werven van klanten: scholieren of studenten.

Lees verder